מכרז תכנון, רישוי, עבודות התאמה וביצוע פירים ו/או מעליות במוסדות חינוך

מכרזים נוספים