קול קורא – קבלת רשות שימוש להפעלת חוגי אקרובטיקה במרכז שרון

מכרזים נוספים