הזמנה לציבור להציע הצעות לשכירת שטח מסחר בפרויקט “לה פארק” – מרכז פנאי ובילוי בפארק פרס בחולון

מכרזים נוספים