הפעלת מערך ההסעדה בספארק המים ימית, חולון

מכרזים נוספים