מאגר מכרזים

מכרזים

  • את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי כולל מספר מכרז, ולהפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, רח’ מפרץ שלמה 66, חולון.
  • החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  • לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי החברה בטל’: 03-5582050.
  • המכרזים פונים לגברים ונשים כאחד, במקום שהכתוב במכרז הוא בלשון זכר יש לקרוא אותו בלשון נקבה וההיפך