מאגר דרושים

דרושים

כחלק ממדיניות החברה להנגיש מידע לציבור, מפורסמת רשימת משרות פתוחות בחברה. יש לצרף לטפסי הגשת המועמדות קורות חיים, תעודות, אישורי העסקה והמלצות ולשלוח לכתובת מייל: chene@reh.co.il.

כמו כן, ניתן להגיש מועמדות באמצעות מילוי טופס ממוחשב המופיע בעמוד של המשרה הרלוונטית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון: 03-6506548.

  • למען הסר כל ספק המודעות מיועדות לגברים ונשים כאחד, במקום שהכתוב במדעה הוא בלשון זכר יש לקרוא אותו בלשון נקבה וההיפך