הצללות למתקני הספורט פארק פרס

  • הצללות למתקני הספורט פארק פרס
הצללות למתקני הספורט פארק פרס
  • שם הפרויקט :
  • מיקום :
  • תאריך סיום :

בניית מתקני צל מעל מתקני הספורט.