השקייה בפארק פרס

  • השקייה בפארק פרס
השקייה בפארק פרס
  • שם הפרויקט :
  • מיקום :
  • תאריך סיום :

הקמת מערך השקייה חדש וקו בנפרד לכל מערכת ההשקייה במדשאות של פארק פרס.