מתחם לוגיסטי

  • מתחם לוגיסטי
מתחם לוגיסטי
  • שם הפרויקט :
  • מיקום :
  • תאריך סיום :

בניית מבנה לוגיסטי לעבודות אחסון ואחזקה של פארק פרס.