אגף חדש מוזיאון הילדים

  • מוזיאון הילדים
  • מוזיאון הילדים
מוזיאון הילדים מוזיאון הילדים
  • שם הפרויקט : מוזיאון הילדים
  • מיקום : פארק פרס
  • תאריך סיום : תאריך סיום מתוכנן: 2019

פתיחת כניסה חדשה למוזיאון הילדים מתוך שטח לה פארק, במסגרת העבודות בוצעו קופות, משרדים, בית קפה.