שקיפות וחופש המידע

שקיפות וחופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 קובע כי זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מחברה עירונית, בכפוף למגבלות מסוימות המפורטות בו ומטרתן לאזן בין הזכות לחופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים של החברה.

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על חוק חופש המידע בחברה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה וככל שהמידע מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי החברה ואין החברה חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של המבקש.

להלן פרטי הקשר עם הממונה על יישום חוק חופש המידע בחברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ:

עו"ד יוגב רונית:

כתובת: רחוב מפרץ שלמה 66 ת.ד. 5132, חולון מיקוד 5815101.
טלפון: 03-5582050 | פקס: 03-5599411 | דוא"ל: ronity@reh.co.il.

כתובת דוא"ל – משרד ראשי: headoffice@reh.co.il.