דחיית מועד הגשת הצעות – הקמת מתחם סקייט בגן הבנים, חולון

מכרזים נוספים